KONTAKT

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

"EMPIS"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

39-300 Mielec
ul. Targowa 9

NIP: 817-00-11-745
REGON: 690287116

Bank PEKAO S.A. I O/Mielec nr: 19 1240 2656 1111 0000 3807 9454
Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Mielec nr: 34 8642 1168 2016 6800 5395 0001

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000147844
Kapitał zakładowy 280 000 PLN

Sekretariat:

tel. 17 586-40-32, 583-23-06, 586-32-61
fax: 17 583-61-12
e-mail: empis@empis.com.pl

Kierownik budowy:

Stanisław Konefał tel. 603 88 59 36
Ryszard Zalewski tel. 604 42 76 15
Eugeniusz Drąg tel. 607 14 04 55
Henryk Michalski tel. 603 11 74 44
Paweł Wąsowski tel. 693 11 61 46

Dział kadr:

Danuta Głuszak
tel. 17 586-40-32

Dział przygotowania produkcji:

Beata Sikora
Anna Sito
tel. 17 586-40-32 wew.16

Kierownik magazynu:

Janusz Paśko
Tel. 17 586-40-32 wew.16