Oferta

Instalacje sanitarne wewnętrzne

Kotłownie i węzły cieplne

Sieci i przyłącza sanitarne

Instalacje wewnętrzne

Instalacje wodociągowe

 • różne technologie – tworzywo, miedź, stal ocynkowana lub chromoniklowa – rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku do przyborów sanitarnych
 • elementy podtynkowe do baterii
 • instalacje przeciwpożarowe – hydrantowe i tryskaczowe
 • stacje uzdatniania wody kotłowej
 • hydrofornie

Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

 • instalacje z PVC, PP oraz PVC niskoszumowe
 • elementy podtynkowe do urządzeń sanitarnych
 • montaż urządzeń sanitarnych (kabiny natryskowe, brodziki, wanny, umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, bidety, pisuary, urządzenia dla niepełnosprawnych)
 • podciśnieniowe odwodnienie dachów, wpusty dachowe
 • odwodnienie liniowe garaży oraz kabin natryskowych

Instalacje grzewcze i chłodnicze

 • grzejnikowa instalacja centralnego ogrzewania w systemie rozdzielaczowym lub tradycyjnym
 • różne technologie – rury z tworzywa, miedź, stal czarna
 • ogrzewanie podłogowe wspomagające lub całościowe z pełną automatyką
 • instalacje ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych i aparatów grzewczych
 • instalacja chłodnicza
 • montaż grzejników i aparatów grzewczych
 • ogrzewanie promiennikowe hal przemysłowych
 • agregaty chłodnicze i klimakonwektory

Instalacje gazowe, sprężonego powietrza i pary

 • instalacje w budynku z podłączeniem urządzeń gazowych – kotły, podgrzewacze, kuchnie gazowe, taborety gazowe
 • ogrzewanie gazowe promiennikowe
 • nagrzewnice gazowe
 • aktywne systemy bezpieczeństwa instalacji gazowej
 • instalacja sprężonego powietrza i pary z rur stalowych i chromoniklowych
 • sprężarkownie z wyposażeniem
 • punkty poboru sprężonego powietrza i pary

Kotłownie i węzły cieplne wymiennikowe

 • kotły gazowe – z kotłami wiszącymi lub stojącymi oraz zasobnikami ciepłej wody
  • z kotłami kondensacyjnymi z zamkniętą komorą spalania
  • z kotłami atmosferycznymi z otwartą lub zamkniętą komorą spalania
 • kotły na paliwa stałe – z ręczną regulacją spalania
  • z nadmuchem i sterownikiem
  • z zasobnikiem i podajnikiem paliwa
 • kotły olejowe
 • kolektory słoneczne - ogrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie centralnego ogrzewania
 • węzły cieplne wymiennikowe
 • kominy

Sieci i przyłącza sanitarne

Sieci wodociągowe i przeciwpożarowe

 • z rur PE zgrzewane, PVC mufowe, żeliwo sferoidalne, rury żywiczne i stalowe
 • metoda wykopowa, przewierty
 • montaż hydrantów i zasuw
 • przyłącza do budynków

Sieci kanalizacji sanitarnej

 • z rur PVC o różnych klasach wytrzymałości, rur PE zgrzewanych, z rur dwuściennych o różnych klasach wytrzymałości, kamionkowych, betonowych WIPRO i żelbetowych
 • studnie betonowe prefabrykowane z przejściami szczelnymi zintegrowanymi DN1000 – DN2500
 • studzienki z tworzywa sztucznego DN315 – DN1200
 • montaż przepompowni i separatorów

Sieci kanalizacji deszczowej

 • z rur PVC, PE, kamionka, betonowe WIPRO i inne
 • studnie betonowe prefabrykowane i z tworzywa sztucznego
 • montaż przepompowni i separatorów
 • podłączenie rynien budynków do kanalizacji
 • kraty uliczne
 • odwodnienie liniowe o różnej wytrzymałości
 • drenaż odwadniający z rur drenarskich z tworzywa i rur ceramicznych

Sieci c.o. preizolowana

 • rury preizolowane stalowe i z tworzywa sztucznego z instalacją alarmową lub bez w wykopach i na estakadach

Sieci gazowe

 • z rur stalowych izolowanych i rur PEHD zgrzewanych
 • przyłącza podziemne od węzła pomiarowego w ogrodzeniu do zaworu na ścianie budynku
 • skrzynki gazowe z wyposażeniem
 • sączki węchowe i liniowe