Budynki przemysłowe

ROK 2008

 1. Hala produkcyjna przy ul. Kwiatkowskiego w Mielcu
  Instalacja sprężonego powietrza
  dla METALPOL Sp. z o.o. w Mielcu
 2. Hala Kolbuszowskiej Fabryki Mebli KFM przy ul. Fabrycznej w Kolbuszowej
  Sieć kanalizacji deszczowej i sieć hydrantowa
  dla SKANSKA S.A. Warszawa
 3. Zakład Produkcyjny II KIRCHHOFF – POLSKA Sp. z o.o. w Mielcu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne z przyłączami
  dla BUDIREM w Sosnowcu
 4. Modernizacja hal H-2, H-3, S-22 i S-22A PZL Mielec
  Instalacja sanitarne wewnętrzne oraz sprężone powietrze
  dla TERMOBUD w Mielcu
 5. Zakład Produkcyjny COBI S.A. w Mielcu
  Instalacja wody obiegowej
  dla COBI S.A. w Mielcu

ROK 2009

 1. Zakład Frakcjonowania Osocza w Mielcu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne
  dla ELEKTROMONTAŻ - RZESZÓW S.A. w Rzeszowie
 2. PPUH AUTOPART Sp. z o.o. w Mielcu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne z przyłączami
  dla AUTOPART w Mielcu
 3. Remont i modernizacja placówki Anodowni, malarni i frezowania chemicznego na terenie obiektu H-2 PZL Mielec
  Instalacje sanitarne i grzewcze
  dla TERMOBUD w Mielcu
 4. Zakłady Gumowe GEYER & HOSAJA w Mielcu
  Instalacje grzewcze, pary, sprężonego powietrza
  dla Zakłady Gumowe GEYER & HOSAJA w Mielcu
 5. Modernizacja obiektu H-3 PZL Mielec
  Węzeł c.o. i sieć cieplna z rur preizolowanych
  dla PZL Sp. z o.o. w Mielcu

ROK 2010

 1. Budowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych Kozodrza – Place
  Instalacje sanitarne wewnętrzne z przyłączami
  dla REM Sp. z o.o. w Maliniu
 2. Rozbudowa budynku administracyjno – socjalnego KIRCHHOFF – Polska Sp. z o.o. w Mielcu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne z przyłączami
  dla ARKADA MIELEC Sp. z o.o. w Mielcu
 3. Rozbudowa zakładu AUTOPART w Mielcu
  Instalacje sanitarne i grzewcze
  dla AUTOPART S.A. w Mielcu