Budynki użyteczności publicznej

ROK 2008

 1. Adaptacja części Pawilonu F1 na oddział neurologii Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne
  dla ARKADA Sp. z o.o. w Mielcu
 2. Centrum Handlowe w Sandomierzu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne z przyłączami
  dla MPB S.A. Mielec

ROK 2009

 1. Rozbudowa, przebudowa budynku Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie
  Instalacje sanitarne wewnętrzne z węzłami solarnymi i podgrzewaniem wody basenowej
  dla ERBUD S.A. w Warszawie
 2. Przebudowa, rozbudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Połańcu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne
  dla AGRO-BAZA w Otałęży
 3. Budowa Szkoły Publicznej w Korzeniowie
  Instalacje sanitarne wewnętrzne z przyłączami
  dla ARKADA MIELEC Sp. z o.o. w Mielcu
 4. Budynek Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne
  dla NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu
 5. Adaptacja budynku byłej wymiennikowni na pomieszczenia biurowe przy ul. Kustronia w Rzeszowie
  Instalacje sanitarne wewnętrzne
  dla ARKADA MIELEC Sp. z o.o. w Mielcu

ROK 2010

 1. Przebudowa i modernizacja budynku byłej szkoły zawodowej dla Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego w ramach działania I.3 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w Mielcu
  Instalacje sanitarne wewnętrzne z przyłączami
  dla RPIS Sp. z o.o. w Rzeszowie
 2. Budynek Urzędu Gminy w Mielcu
  Modernizacja kotłowni
  dla GMINA MIELEC w Mielcu