Sieci zewnętrzne

ROK 2009

 1. Przebudowa Płyty Placu Uniwersału Połanieckiego w Połańcu
  Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej
  dla AGRO-BAZA w Otałęży
 2. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 79 przejście przez Połaniec
  Sieć kanalizacji deszczowej
  dla POLDIM S.A. w Tarnowie
 3. Kanalizacja wód opadowych na terenie ELEKTROCIEPŁOWNI w Mielcu
  Sieć kanalizacji deszczowej
  dla ELEKTROCIEPŁOWNIA Mielec Sp. z o.o. w Mielcu
 4. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Hali H-6 na terenie SSE EURO-PARK w Mielcu
  Kanalizacja sanitarna
  dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu
 5. Budowa ulicy Borowicza i Michaliny w Mielcu
  Kanalizacja deszczowa
  dla POLDIM Mielec Sp. z o.o. w Mielcu
 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica na odcinku Mielec – Dębica.
  Kanalizacja deszczowa
  dla POLDIM MIELEC Sp. z o.o. w Mielcu
 7. Sieć wodociągowa do budynku Oddziału ARP S.A. w Mielcu
  Wodociąg z rur PE
  dla Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

ROK 2010

 1. Modernizacja Placówki Prób Startowych PZL w Mielcu
  Sieć wodociągowa
  dla BUDIREM Sosnowiec
 2. Wymiana wodociągu – brama główna PZL Mielec
  Wodociąg z rur PE z armaturą
  dla POLDIM MIELEC Sp. z o.o. w Mielcu
 3. Hala AUTOPART w Mielcu
  Kanalizacja sanitarna i deszczowa
  dla AUTOPART w Mielcu
 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy miejscowości Kolbuszowa
  Kanalizacja deszczowa
  dla POLDIM MIELEC Sp. z o.o. w Mielcu