Oferta

Oferta

Empis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Instalacje sanitarne wewnętrzne

Sieci i przyłącza sanitarne

Kotłownie i węzły cieplne

Kotłownie i węzły cieplne

kotły gazowe

z kotłami wiszącymi lub stojącymi oraz zasobnikami ciepłej wody

 • z kotłami kondensacyjnymi z zamkniętą komorą spalania
 • z kotłami atmosferycznymi z otwartą lub zamkniętą komorą spalania

kotły na paliwa stałe

z ręczną regulacją spalania

 • z nadmuchem i sterownikiem
 • z zasobnikiem i podajnikiem paliwa

kolektory słoneczne

ogrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie centralnego ogrzewania

kominy

węzły cieplne wymiennikowe

kotły olejowe

Sieci i przyłącza sanitarne

Sieci i przyłącza sanitarne

 • z rur PE zgrzewane, PVC mufowe, żeliwo sferoidalne, rury żywiczne i stalowe
 • metoda wykopowa, przewierty
 • montaż hydrantów i zasuw
 • przyłącza do budynków
 • z rur PVC o różnych klasach wytrzymałości, rur PE zgrzewanych, z rur dwuściennych o różnych klasach wytrzymałości, kamionkowych, betonowych WIPRO i żelbetowych
 • studnie betonowe prefabrykowane z przejściami szczelnymi zintegrowanymi DN1000 – DN2500
 • studzienki z tworzywa sztucznego DN315 – DN1200
 • montaż przepompowni i separatorów
 • z rur PVC, PE, kamionka, betonowe WIPRO i inne
 • studnie betonowe prefabrykowane i z tworzywa sztucznego
 • montaż przepompowni i separatorów
 • podłączenie rynien budynków do kanalizacji
 • kraty uliczne
 • odwodnienie liniowe o różnej wytrzymałości
 • drenaż odwadniający z rur drenarskich z tworzywa i rur ceramicznych
 • rury preizolowane stalowe i z tworzywa sztucznego z instalacją alarmową lub bez w wykopach i na estakadach
 • z rur stalowych izolowanych i rur PEHD zgrzewanych
 • przyłącza podziemne od węzła pomiarowego w ogrodzeniu do zaworu na ścianie budynku
 • skrzynki gazowe z wyposażeniem
 • sączki węchowe i liniowe

Kontakt

Kontakt

w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

(17) 586-40-32

Lokalizacja

39-300 Mielec, ul. Targowa 9

Napisz do nas

empis@empis.com.pl